Laboratorium wzorcujące Zwick Polska

Laboratorium Wzorcujące Zwick Polska – Service

 • Grupa Zwick / Roell posiada na całym świecie laboratoria wzorcujące, akredytowane przez takie jednostki akredytujące, jak DAkkS, UKAS, COFRAC, A2LA.
 • Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia w dziedzinie wzorcowania. W roku 2010 Laboratorium Wzorcujące Zwick Polska – Service potwierdziło swoje wysokie kompetencje w zakresie wzorcowania i zostało akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
 • Wystawiane przez nas świadectwa wzorcowania PCA zapewniają spójność pomiarową do wzorców jednostek miar, utrzymywanych przez Narodowe Instytuty Metrologiczne (NMI), co jest wymagane przez rodzinę norm ISO 9000 oraz przez normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
 • Nasze świadectwo wzorcowania PCA dla Twojej maszyny umożliwia Ci spełnienie szczegółowych wymagań normy ISO/TS 16949 dla przemysłu motoryzacyjnego, medycznego i farmaceutycznego.
Wzorcowanie maszyny wytrzymałościowej przez laboratorium Zwick Roell

Akredytowane metody pomiarowe:

 • wzorcowanie układów pomiarowych siły maszyn wytrzymałościowych wg ISO 7500-1, ASTM E4
 • wzorcowanie ekstensometrów oraz układów pomiarowych przemieszczenia trawersy/tłoka maszyn wytrzymałościowych wg EN ISO 9513, ASTM E83, ASTM E2309
 • wzorcowanie prędkości przesuwu maszyn wytrzymałościowych wg ASTM E2658
 • wzorcowanie młotów wahadłowych, stosowanych do badania udarności metali wg EN ISO 148-2
 • wzorcowanie młotów wahadłowych, stosowanych do badania udarności tworzyw sztucznych wg EN ISO 13802
 • wzorcowanie twardościomierzy Brinella, Vickersa i Rockwella wg EN ISO 6506-2, EN ISO 6507-2, EN ISO 6508-2
 • wzorcowanie twardościomierzy Shore’a typu A i D wg ISO 18898
 • wzorcowanie twardościomierzy IRHD typu N i M ISO 18898
Akredytacja laboratorium wzorcującego Zwick Polska

Siła w kierunku rozciągania

Wzorcowanie siły w kierunku rozciągania od 0,01 N do 2000 kN

 

Siła w kierunku ściskania

Wzorcowanie siły w kierunku ściskania od 0,01 N do 6000 kN

Wydłużenie

Wzorcowanie wydłużenia od 0 mm do 1300 mm

Praca mechaniczna

Wzorcowanie młotów udarnościowych od 0,5 J do 750 J

Twardość

Bezpośrednie i pośrednie wzorcowanie twardościomierzy (Brinella, Vickersa, Rockwella, Shore’a, IRHD)

Metody pomiarowe poza akredytacją:

 • siła dynamiczna: wzorcowanie dynamicznej siły pulsatorów
 • moment skręcający: wzorcowanie momentu skręcającego w maszynach wytrzymałościowych
 • kąt: wzorcowanie enkodera kątowego w maszynach wytrzymałościowych przy badaniach skręcania
 • weryfikacja osiowości: sprawdzenie osiowości maszyny wytrzymałościowej według wymagań normy ASTM E1012
 • wzorcowanie plastometrów wyznaczających wagowy (MFR) i objętościowy (MVR ) współczynnik płynięcia tworzyw sztucznych wg ISO 1133
 • wzorcowanie urządzeń Vicat/HDT z ugięciem pod temperaturą z łaźnia olejową lub bezpośrednim pomiarem temperatury
 • wzorcowanie urządzeń regulujących temperaturę: wzorcowanie temperatury do 350°C w centrum temperaturowej komory testowej
 • temperatura: wzorcowanie termoelementów pieców wysokotemperaturowych do 1200°C

Osiowość

Weryfikacja osiowości: sprawdzenie osiowości maszyny wytrzymałościowej według wymagań normy ASTM E1012

Plastometry

wzorcowanie plastometrów wyznaczających wagowy (MFR) i objętościowy (MVR ) współczynnik płynięcia tworzyw sztucznych

HDT / Vicat

Wzorcowanie urządzeń Vicat/HDT z ugięciem pod temperaturą z łaźnia olejową lub bezpośrednim pomiarem temperatury

Moment siły

Wzorcowanie momentu od 0,02 Nm do 2000 Nm

Kąt

Wzorcowanie enkodera kątowego maszyn do skręcania od 0° do 360°

Siła dynamiczna

Wzorcowanie siły dynamicznej maszyn zmęczeniowych

X