Laboratorium wzorcujące Zwick Polska

Laboratorium Wzorcujące Zwick Polska – Service

 • Grupa Zwick / Roell posiada na całym świecie laboratoria wzorcujące, akredytowane przez takie jednostki akredytujące, jak DAkkS, UKAS, COFRAC, A2LA.
 • Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia w dziedzinie wzorcowania. W roku 2010 Laboratorium Wzorcujące Zwick Polska – Service potwierdziło swoje wysokie kompetencje w zakresie wzorcowania i zostało akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025.
 • Wystawiane przez nas świadectwa wzorcowania zapewniają spójność pomiarową do wzorców jednostek miar, utrzymywanych przez Narodowe Instytuty Metrologiczne (NMI), co jest wymagane przez rodzinę norm ISO 9000 oraz przez normę PN-EN ISO/IEC 17025.
 • Nasze świadectwo wzorcowania dla Twojej maszyny umożliwia Ci spełnienie szczegółowych wymagań normy ISO/TS 16949 dla przemysłu motoryzacyjnego, medycznego i farmaceutycznego.
Wzorcowanie maszyny wytrzymałościowej przez laboratorium Zwick Roell

Akredytowane metody pomiarowe:

 • wzorcowanie układów pomiarowych siły maszyn wytrzymałościowych wg ISO 7500-1, ASTM E4
 • wzorcowanie ekstensometrów oraz układów pomiarowych przemieszczenia trawersy/tłoka maszyn wytrzymałościowych wg EN ISO 9513, ASTM E83, ASTM E2309
 • wzorcowanie prędkości przesuwu trawersy/tłoka maszyn wytrzymałościowych wg ASTM E2658
 • wzorcowanie młotów wahadłowych, stosowanych do badania udarności metali wg EN ISO 148-2
 • wzorcowanie młotów wahadłowych, stosowanych do badania udarności tworzyw sztucznych wg EN ISO 13802
 • wzorcowanie twardościomierzy Brinella, Vickersa i Rockwella wg EN ISO 6506-2, EN ISO 6507-2, EN ISO 6508-2
 • wzorcowanie twardościomierzy Shore’a typu A i D wg ISO 18898
 • wzorcowanie twardościomierzy IRHD typu N i M ISO 18898
Akredytacja laboratorium wzorcującego Zwick Polska

Siła w kierunku rozciągania

Wzorcowanie siły w kierunku rozciągania od 0,01 N do 2000 kN

 

Siła w kierunku ściskania

Wzorcowanie siły w kierunku ściskania od 0,01 N do 6000 kN

Wydłużenie

Wzorcowanie wydłużenia od 0 mm do 1300 mm

Praca mechaniczna

Wzorcowanie młotów udarnościowych od 0,5 J do 750 J

Twardość

Bezpośrednie i pośrednie wzorcowanie twardościomierzy (Brinella, Vickersa, Rockwella, Shore’a, IRHD)

Metody pomiarowe poza akredytacją:

 • siła dynamiczna: wzorcowanie dynamicznej siły pulsatorów
 • moment skręcający: wzorcowanie momentu skręcającego w maszynach wytrzymałościowych
 • kąt: wzorcowanie enkodera kątowego w maszynach wytrzymałościowych przy badaniach skręcania
 • weryfikacja osiowości: sprawdzenie osiowości maszyny wytrzymałościowej według wymagań normy ASTM E1012
 • wzorcowanie plastometrów wyznaczających wagowy (MFR) i objętościowy (MVR ) współczynnik płynięcia tworzyw sztucznych wg ISO 1133
 • wzorcowanie urządzeń Vicat/HDT z ugięciem pod temperaturą z łaźnia olejową lub bezpośrednim pomiarem temperatury
 • wzorcowanie urządzeń regulujących temperaturę: wzorcowanie temperatury do 350°C w centrum temperaturowej komory testowej
 • temperatura: wzorcowanie termoelementów pieców wysokotemperaturowych do 1200°C

Osiowość

Weryfikacja osiowości: sprawdzenie osiowości maszyny wytrzymałościowej według wymagań normy ASTM E1012

Plastometry

wzorcowanie plastometrów wyznaczających wagowy (MFR) i objętościowy (MVR ) współczynnik płynięcia tworzyw sztucznych

HDT / Vicat

Wzorcowanie urządzeń Vicat/HDT z ugięciem pod temperaturą z łaźnia olejową lub bezpośrednim pomiarem temperatury

Moment siły

Wzorcowanie momentu od 0,02 Nm do 2000 Nm

Kąt

Wzorcowanie enkodera kątowego maszyn do skręcania od 0° do 360°

Siła dynamiczna

Wzorcowanie siły dynamicznej maszyn zmęczeniowych

X