Laboratoria badawcze tworzyw sztucznych i gumy

Laboratorium Plastigo

Źródło: Plastigo laboratorium

Laboratorium Plastigo
42-202 Częstochowa
ul. Bór 77/81
tel. 668 599 593
laboratorium@plastigo.pl
www.plastigo.pl

Aparatura

Maszyna wytrzymałościowa ZwickRoell Z020:

 • szeroki zakres pomiarowy do 20 kN
 • wymienne oprzyrządowanie do testów rozciągania, ściskania i zginania
 • ekstensometr ręcznie zakładany do wyznaczania modułu sprężystości i granicy plastyczności
 • oprogramowanie badawcze testXpert II

Młot do badania udarności ZwickRoell HIT5.5P:

 • uniwersalny młot z oprzyrządowaniem do badań metodą Charpy’ego oraz Izoda
 • wymienne wahadła Charpy (1J, 2J, 4J) oraz Izoda (2,75J, 5,5J)
 • nacinarka do karbów – przygotowanie kształtek do badań z karbem typu A
 • oprogramowanie badawcze testXpert II

Plastometr obciążnikowy ZwickRoell Mflow:

 • wymienne obciążenia badawcze (2,16kg, 5kg, 10kg)
 • wyposażenie do określania wagowego MFR i objętościowego MVR współczynnika płynięcia
 • oprogramowanie badawcze testXpert II

Twardościomierze analogowe Shore’a:

 • analogowy twardościomierz Shore A z odważnikiem (12,5N)
 • analogowy twardościomierz Shore D z odważnikiem (50N)
 • statyw pomiarowy do powtarzalnych wyników
Zakres badawczy
 • oznaczenie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu wg PN-EN ISO 527-1, przy zginaniu wg PN-EN ISO 178 i przy ściskaniu wg PN-EN ISO 604
 • badanie udarności tworzyw sztucznych metodą Charpy’ego wg ISO 179-1 oraz Izoda wg ISO 180
 • oznaczenie masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR) termoplastycznych tworzyw sztucznych wg PN-EN ISO 1133
 • oznaczenie twardości tworzyw sztucznych metodą wciskania z zastosowaniem twardościomierza wg PN-EN ISO 868

Grupa Azoty S.A.

Źródło: Grupa Azoty S.A.

Grupa Azoty S.A.
Segment Biznesowy Tworzyw
Laboratorium Tworzyw Sztucznych
ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów
tel. +48 14 637 22 67; +48 14 637 49 86
tworzywalaboratorium@grupaazoty.com
www: http://tarnow.grupaazoty.com/pl/oferta/tarnow/3/11.html

Aparatura

Maszyna wytrzymałościowa ZwickRoell Z020:

 • szeroki zakres pomiarowy do 20 kN
 • wymienne oprzyrządowanie do testów rozciągania, ściskania i zginania
 • ekstensometr automatyczny multiXtens do wyznaczania modułu sprężystości, współczynnika Poissona, granicy plastyczności i wydłużenia przy zerwaniu
 • komora temperaturowa o zakresie temperaturowym od -80°C do +250 °C
 • oprogramowanie badawcze testXpert III

Maszyna wytrzymałościowa ZwickRoell 1446:

 • szeroki zakres pomiarowy do 10 kN
 • wymienne oprzyrządowanie do testów rozciągania, ściskania i zginania
 • ekstensometr automatyczny multiSens do wyznaczania modułu sprężystości, granicy plastyczności i wydłużenia przy zerwaniu
 • ekstensometr ręcznie zakładany do wyznaczania współczynnika Poissona,
 • komora temperaturowa o zakresie temperaturowym od -80°C do +250 °C
 • oprogramowanie badawcze testXpert II

Młot do badania udarności ZwickRoell:

 • uniwersalny młot z oprzyrządowaniem do badań metodą Charpy’ego oraz Izoda
 • wymienne wahadła Charpy’ego oraz Izoda

Plastometr obciążnikowy ZwickRoell Mflow:

 • wymienne obciążenia badawcze (2,16kg, 5kg, 10kg)
 • wyposażenie do określania wagowego MFR i objętościowego MVR współczynnika płynięcia
 • oprogramowanie badawcze testXpert II

Aparat Vicata/HDT ZwickRoell 6-300 Allround:

 • 6 stacji roboczych do metod HDT oraz Vicat
Zakres badawczy
Laboratorium Tworzyw Sztucznych oferuje m.in. przygotowanie kształtek do badań oraz wykonanie szeregu badań właściwości tworzyw:
 1. Kształtki do badań.
 2. Właściwości fizykochemiczne.
 3. Właściwości cieplne.
 4. Barwa i połysk.
 5. Właściwości mechaniczne tworzyw i wyrobów z tworzyw sztucznych.
 6. Palność tworzyw sztucznych.
 7. Przyśpieszone starzenie.
 8. Właściwości elektryczne.
 9. Właściwości reologiczne.
 10. Usługi w zakresie compoundowania i wtryskiwania.
X