Laboratoria badawcze metali

Urząd Dozoru Technicznego

Źródło: Urząd Dozoru Technicznego

Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego

Laboratorium ul. Narbutta 86,  02-524 Warszawa

p. Radosław Hołownia
Kierownik Działu Badań Laboratoryjnych
radoslaw.holownia@udt.gov.pl
+ 48 507 670 219

www: strona CLDT

Aparatura

Maszyna wytrzymałościowa ZwickRoell Z600ES:

 • rama obciążeniowa o napędzie elektromechanicznym z dwoma przestrzeniami roboczymi 600 kN i 150 kN
 • szeroki zakres pomiarowy od 300 N do 600 kN
 • uchwyty hydrauliczne o zacisku prostopadłym z agregatem sterowanym z poziomu oprogramowania badawczego testXpert III
 • uniwersalny ekstensometr automatyczny makroXtens II HP do prób rozciągania ściskania i zginania
 • piec wysokotempraturowy do 1000 °C wraz z ekstensometrem o zmiennej bazie pomiarowej
 • oprogramowanie badawcze testXpert III

Młot do badania udarności ZwickRoell RKP450:

 • uniwersalny młot z wymiennymi wahadłami 150 J, 300 J i 450 J
 • szeroki zakres pomiarowy od 1 J do 360 J
 • termostat do temperowania próbek w zakresie od -80 °C do 200 °C
 • oprogramowanie badawcze testXpert III

Twardościomierz uniwersalny ZwickRoell ZHU2.5:

 • automatyczny pomiar twardości, zmotoryzowany w osiach x, y ,z
 • szeroki zakres pomiarowy od 5 N do 2500 N
 • zinstrumentalizowana głowica twardości o wysokiej rozdzielczości 0,002 µm z wymiennymi wgłębnikami
 • oprogramowanie badawcze testXpert Hardness Edition
Zakres badawczy
 • statyczna próba rozciągania metali wg ISO 6892-1 metoda A i B oraz ISO 6892-2 metoda B; próba zginania metali wg EN 7438; badanie złączy spawanych poprzez rozciąganie i zginanie
 • próba udarności metali metodą Charpy’ego wg ISO 148-1
 • próba twardości metali metodą Rockwella, Vickersa, Brinella, Knoopa oraz twardość zinstrumentalizowana wg EN ISO 14577-1

Machinefish Materials & Technologies

Źródło: Machinefish Materials & Technologies

Machinefish Materials & Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Duńska 13, 54-427 Wrocław
biuro@machinefish.pl
+48 71 785 89 59
+48 798 379 617
Dr inż. Maciej Lachowicz
Właściciel, Kierownik Laboratorium
lachowicz@machinefish.pl
tel: + 48 501 782 430
www.machinefish.pl

Aparatura

Statyczna maszyna wytrzymałościowa ZwickRoell Z100:

 • rama obciążeniowa o napędzie elektromechanicznym do 100 kN
 • uchwyty do próbek płaskich i okrągłych
 • uniwersalny ekstensometr automatyczny makroXtens II HP
 • komora temperaturowa do badań w temperaturach ujemnych do -80°C i podwyższonych do +250°C
 • oprogramowanie badawcze testXpert II

Dynamiczna maszyna wytrzymałościowa ZwickRoell HC25:

 • szeroki zakres pomiarowy do siły 25 kN oraz częstotliwości 100 Hz
 • oprogramowanie badawcze testXpert R

Twardościomierz uniwersalny ZwickRoell ZHU250CL:

 • metody Vickersa, Brinella i Rockwella o szerokim zakresie pomiarowym od 0,5 kg do 250 kg

Twardościomierz uniwersalny ZwickRoell 8187.5LKV:

 • metody Vickersa, Brinella i Rockwella o zakresie pomiarowym od 3 kg do 187,5 kg

Mikrotwardościomierz uniwersalny ZwickRoell ZHVµ-A:

 • metody Vickersa oraz Knoopa o zakresie od 10 g do 2000 g
 • automatyczny pomiar twardości, zmotoryzowany w osiach x, y ,z
Zakres badawczy

Firma Machinefish Materials & Technologies jest całkowicie autorskim przedsięwzięciem, powołanym w celu wsparcia technologicznego zarówno partnerów przemysłowych o ugruntowanej pozycji rynkowej, jak i tych mniejszych, dla których laboratoria badawcze były dotychczas niedostępne. Wiedza oparta o silne podstawy naukowe, a jednocześnie wieloletnie doświadczenie przemysłowe i autorskie know-how, pozwala laboratorium na świadczenie szerokiego wachlarza usług z zakresu badań materiałowych, doradztwa technologicznego, ekspertyz przemysłowych czy dedykowanych szkoleń z dziedziny inżynierii materiałowej. Firma ZwickRoell wspiera laboratorium w ciągłym doskonaleniu jakości świadczonych usług, dostarczając najnowocześniejszy sprzęt do pomiarów twardości  i mikrotwardości oraz badań wytrzymałościowych. W roku 2017 laboratorium otrzymało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w dziedzinie badań mechanicznych wyrobów metalowych oraz badań chemicznych wyrobów wykonanych ze stali, staliw i żeliw w ramach spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 – nr akredytacji AB 1644.

W ofercie badań materiałowych firmy Machinefish Materials & Technologies znajdują się:

 • Badania metalograficzne
 • Badania wytrzymałościowe
 • Analiza i mikroanaliza składu chemicznego
 • Badania makroskopowe oraz fraktograficzne
 • Pomiary twardości i mikrotwardości
 • Badania korozyjne
 • Badania nieniszczące
X