ISO 75 raz ISO 306 z urządzeniami HDT/Vicat firmy ZwickRoell

Urządzenia HDT/Vicat firmy ZwickRoell zostały zaprojektowane do prostych, wygodnych testów w zakresie badawczo – rozwojowym, kontroli dostaw i nadzoru produktu oraz w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Dostępne są różne wersje aparatów, w zależności od wymagań zawierające do 6 stacji roboczych. Podłączony komputer PC umożliwia wygodną parametryzację sekwencji badawczej oraz wyświetlanie mierzonych wartości (opcja).

Temperatura mięknienia Vicata (VST) według PN-EN ISO 306

Temperatura mięknienia Vicata (VST) określa wartość temperatury, przy której materiał termoplastyczny zaczyna gwałtownie mięknąć. Temperatura ta jest wyznacza przy użyciu wgłębnika w kształcie igły o okrągłym przekroju poprzecznym równym 1 mm².
Sekwencja badawcza VST
 • Wgłębnik jest umieszczany na tworzywowej próbce i zostaje obciążany ze zdefiniowanym obciążeniem badawczym.
 • Następnie próbka jest podgrzewana z określoną prędkością.
 • VST jest wyznaczana w momencie, gdy igła osiąga zagłębienie równe 1 mm.
 • Normy ISO 306 oraz ASTM D1525 są identyczne pod względem sekwencji badawczej.

ISO 306 rozróżnia 2 procedury i 2 różne prędkości grzania, dając łącznie 4 różne metody badawcze:

 1. Metoda A = obciążenie 10 N, prędkość grzania 50 K/h
 2. Metoda A = obciążenie 10 N, prędkość grzania 120 K/h
 3. Metoda B = obciążenie 50 N, prędkość grzania 50 K/h (metoda preferowana przy testach porównawczych z ISO 13050-1)
 4. Metoda B = obciążenie 50 N, prędkość grzania 120 K/h

Temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT) PN-EN ISO 75

Temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT) (ISO 75 -1/2/3) wskazuje względne zachowanie różnych materiałów pod obciążeniem w podwyższonych temperaturach. Jest wyznaczana dla takich materiałów jak termoplasty, twarda guma oraz laminaty duroplastyczne.
Sekwencja badawcza HDT
 • Próbka jest umieszczana w przyrządzie do 3-punktowego zginania i jest obciążana ciężarami badawczymi w celu uzyskania naprężenia zginającego określonego w normie.
 • Temperatura łaźni olejowej zostaje następnie jednostajnie zwiększana w tempie 120 K/h.
 • Wyznaczana jest temperatura, przy której próbka osiąga ugięcie określone w normie.

Portfolio produktów do badań Vicat / HDT:

Aparat Vicata/HDT Allround od ZwickRoell
Aparat Vicata/HDT Standard od ZwickRoell
Aparat Vicata Dry od ZwickRoell
Vicat/HDT Allround
Urządzenia HDT/Vicat Allround firmy ZwickRoell zostały zaprojektowane do wygodnych testów w zakresie badawczo – rozwojowym, kontroli dostaw i nadzoru produkcji oraz w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Dostępne są różne wersje aparatów, w zależności od wymagań zawierające do 6 stacji roboczych. Urządzenia z gamy Allround zawierają stacje pomiarowe, które mogą być automatycznie zanurzane, z dodatkowo opcjonalnie dostępnym opuszczaniem obciążeń badawczych. Opcjonalnie dostępne urządzenie chłodzące umożliwia krótkie czasy chłodzenia, jednocześnie zapewniając wysoką przepustowość.

Zalety serii HDT/Vicat Allround:

 • automatycznie zanurzane stacje badawcze
 • opcjonalnie dostępne automatyczne opuszczanie obciążeń badawczych
 • opcjonalnie dostępne wewnętrzne urządzenie chłodzące do szybkiego uzyskiwania temperatury początkowej
 • możliwe wykonywanie badań zgodnie z ISO 306, ASTM D 1525, ISO 75 oraz ASTM D 648
 • prosta parametryzacja i ocena poprzez oprogramowanie badawcze testXpert III firmy ZwickRoell
Vicat/HDT Standard
Urządzenia HDT/Vicat Standard zostały zaprojektowane do stosowania w zakresie kontroli dostaw i nadzoru produkcji oraz w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Dostępne są różne wersje aparatów, w zależności od wymagań zawierające do 6 stacji roboczych.

Zalety aparatów HDT/Vicat Standard:

 • prosta parametryzacja i ocena poprzez oprogramowanie badawcze testXpert III firmy ZwickRoell
 • opcjonalnie dostępne zewnętrzne urządzenie chłodzące do szybszego uzyskiwania temperatury początkowej
 • możliwe wykonywanie badań zgodnie z ISO 306, ASTM D 1525, ISO 75 oraz ASTM D 648.
Vicat Dry - nigdy więcej irytujących oparów oleju!
Urządzenia Vicat Dry cechuje prosta, wygodna obsługa i są szczególnie stosowane w zakresie prac badawczo – rozwojowych, kontroli dostaw i nadzoru produkcji. Bezolejowa zasada pomiaru zapewnia czyste, bezzapachowe warunki pracy. Sekwencja badawcza jest w pełni automatyczna. Dostępne są różne wersje aparatu, w zależności od wymagań zawierające 2 lub 6 stacji roboczych.

Zalety aparatów Vicat Dry:

 • bezolejowy pomiar temperatury mięknienia Vicata
 • automatyczne pozycjonowanie obciążeń badawczych
 • chłodzenie sprężonym powietrzem lub wodą
 • prosta parametryzacja i ocena poprzez oprogramowanie badawcze testXpert III firmy ZwickRoell
X