Statyczne maszyny wytrzymałościowe i zrywarki Zwick Roell

Statyczne maszyny wytrzymałościowe

Nasze uniwersalne maszyny wytrzymałościowe zostały skonstruowane do badań zrywania, ściskania oraz zginania, jak również do testów ścinania i skręcania, spełniając najbardziej rygorystyczne wymagania w badaniach materiałów i komponentów. Uniwersalna konstrukcja umożliwia im pracę jako jednozadaniowa zrywarka, czy prasa wytrzymałościowa. Nasze obszerne portfolio obejmuje:

 • Uniwersalne maszyny wytrzymałościowe o napędzie elektromechanicznym lub hydraulicznym od 0.5 kN do 2500 kN
 • Systemy i maszyny do długoczasowych badań pełzania Kappa (pełzarki) do 250 kN
 • Maszyny wytrzymałościowe do badań skręcania TorsionLine do 2 000 Nm
 • Wieloosiowe maszyny wytrzymałościowe i systemy krzyżowe
 • Maszyny do badania tłoczności blach np. metodą Erichsena do 1000 kN

Więcej informacji >

Dynamiczne i zmęczeniowe systemy badawcze Zwick Roell

Dynamiczne i zmęczeniowe systemy badawcze

W firmie Zwick wykorzystujemy różne fizyczne techniki napędowe dla naszych dynamicznych maszyn wytrzymałościowych. Każda z nich posiada specyficzne zalety i zakresy zastosowań. Możemy zaproponować optymalne rozwiązanie w zależności od Twoich wymagań.

 • Serwohydrauliczne maszyny wytrzymałościowe serii HA, HB oraz HC do 2500 kN
 • Maszyny elektrodynamiczne LTM o obciążalności od 1 kN do 10 kN
 • Pulsatory (Vibrophores) od 25 kN do 1000 kN
 • Maszyny wytrzymałościowe wysokich prędkości do 25 m/s

Więcej informacji >

Zrobotyzowane maszyny wytrzymałościowe Zwick Roell

Zrobotyzowane systemy badawcze

Zrobotyzowane systemy badawcze firmy Zwick ułatwiają przeprowadzanie wielu ważnych badań. Zrobotyzowane systemy badawcze firmy Zwick bazują na modułowym koncepcie, umożliwiając wykonywanie efektywnych i powtarzalnych badań. Indywidualne rozwiązania mogą być przedstawione przy wykorzystaniu standaryzowanych komponentów

 • Kompaktowe systemy badawcze do rutynowych testów rozciągania lub zginania
 • Zaawansowane systemy badawcze do testów rozciągania lub zginania
 • Wyrafinowane systemy badawcze do złożonych wymagań badawczych

Więcej informacji >

Wahadłowe i opadowe młoty Charpy'ego

Produkty do badań udarnościowych

Firma ZwickRoell oferuje obszerną gamę młotów do badania udarności dla szerokiej palety zastosowań. Młoty udarnościowe produkcji ZwickRoell są zarówno dostępne jako urządzenia wahadłowe oraz opadowe i są przeznaczone do aplikacji badawczych tworzyw sztucznych (Charpy wg ISO 179, Izod wg ISO 180, zrywanie udarowe wg ISO 8256, Dynstat) oraz metali (Charpy wg ISO 148-1 & ASTM E23, Izod wg, zrywanie udarowe & klinowe, Brugger). Nasze młoty do badania udarności są również dostępne w wariantach zinstrumentalizowanych, a do temperaturowego kondycjonowania próbek udarnościowych w ofercie znajdują się odpowiednie łaźnie kondycjonujące, termostaty oraz magazynki. Zakres produktów ZwickRoell jest podzielony na grupy:

 • Młoty wahadłowe do badania tworzy sztucznych i metali od 5.5 do 750 dżuli
 • Młoty opadowe do badania tworzyw sztucznych, metali i komponentów do 100,000 dżuli

Więcej informacji >

Plastometr MFI,MFR, MVR

Plastometry do określania współczynnika płynięcia

Próby płynięcia są prostą metodą określania właściwości płynięcia stopionej masy tworzywa sztucznego. Metoda ta jest szeroko stosowana i znormalizowana wg ISO 1133, ASTM D1238, ASTM D3364, zwłaszcza w badaniach zapewnienia jakości oraz przy kontrolnych testach dostaw towaru. Wymagania stawiane plastometrom są zróżnicowane w zależności od etapu przetwarzania tworzyw sztucznych, w którym są one wykorzystywane. Firma ZwickRoell posiada w swojej ofercie rodzinę plastometrów Xflow zgodnych z ISO 1133 w podziale na następujące modele:

 • kompaktowy Cflow
 • modułowy Mflow
 • zaawansowany i w pełni automatyczny Aflow

Więcej informacji >

Vicat / HDT wg ISO 75 oraz ISO 306

Aparaty HDT/Vicat

Urządzenia HDT/Vicat Allround firmy ZwickRoell zostały zaprojektowane do wygodnych testów w zakresie badawczo – rozwojowym, kontroli dostaw i nadzoru produkcji oraz w celach edukacyjnych i szkoleniowych. W szczególności temperatura ugięcia pod obciążeniem stanowi kluczowe wymaganie na odporność temperaturową w aplikacjach tworzyw sztucznych. Mogą być one podzielone na:

 • Temperatura ugięcia pod obciążeniem wg ISO 75 (HDT: Heat deflection / distortion temperature)
 • Temperatura mięknienia Vicata wg ISO 306 (VST: Vicat Softening Temperature)

Więcej informacji >

Twardościomierze uniwersalne, Rockwella, Vickersa, Knoopa, Brinella

Twardościomierze

Paleta twardościomierzy ZwickRoell obejmuje pełen zakres wyposażenia badawczego przeznaczonego do metali, tworzyw sztucznych, gumy oraz specjalnych materiałów zgodnie z głównymi i ustalonymi normami w użyciu na całym świecie.

Więcej informacji >

 

Pakiety modernizacyjne RetroLine do maszyn Instron, MTS, Zwick, Galdabini, WPM, Heckert, Tinius

Modernizacja systemu badawczego

W wyniku unowocześniania kilku tysięcy maszyn wytrzymałościowych firma ZwickRoell zdobyła bogate doświadczenia w modernizacjach urządzeń i zrywarek niezależnie od producenta. Maszyny wytrzymałościowe ponad 40 różnych producentów mogą być dostosowane do współczesnego stanu techniki, przy wykorzystaniu nowoczesnej elektroniki pomiarowej i sterującej testControl II, bieżącej technologii napędowej oraz aktualnego oprogramowania badawczego testXpert firmy ZwickRoell. Pakiety modernizacyjne są dostępne dla następujących typów maszyn wytrzymałościowych, zrywarek i pełzarek:

 • Elektromechaniczne statyczne maszyny wytrzymałościowe, zrywarki i pełzarki (ZwickRoell, Instron, MTS, Hegewald & Peschke, Walter+Bai, itp.)
 • Hydrauliczne statyczne maszyny wytrzymałościowe zrywarki i prasy (ZwickRoell, Instron, MTS, Walter+Bai, WPM, Amsler, itp.)
 • Serwohydrauliczne dynamiczne i zmęczeniowe maszyny wytrzymałościowe (ZwickRoell, Instron, MTS, itp.)
 • Pulsatory / Vibrophore (ZwickRoell, Rumul, Sincotec itp.)

Więcej informacji >

Oprogramowanie do testów wytrzymałościowych testXpert III

Oprogramowanie badawcze

Nasze oprogramowanie badawcze pomaga Ci z ustawianiem parametrów zgodnie z obowiązującymi normami, tworzy własne procedury badawcze lub eksportuje dane pomiarowe do baz danych.

Firma ZwickRoell posiada odpowiednie rozwiązanie – kiedykolwiek, gdziekolwiek:

Więcej informacji >

Elektronika do badań wytrzymałościowych testControl II

Elektronika pomiarowa i sterująca

Elektronika pomiarowa i sterująca stanowi kluczowy czynnik przy określaniu wydajności systemu badawczego. Oprócz wyznaczania nowych standardów w częstotliwości oraz dokładności rejestracji mierzonych danych, elektronika pomiarowa i sterująca firmy Zwick otwiera nowe możliwości oferując wysokie prędkości badawcze i pozycjonowania dla maszyn wytrzymałościowych i zrywarek niezależnie od rodzaju zainstalowanego napędu.

Program ciągłego rozwoju oraz innowacji zapewnia naszym klientom wartość dodaną oraz inne korzyści. Obecnie korzystamy z dwóch rodzin kontrolerów do badań wytrzymałościowych opracowanych przez inżynierów Zwick Roell:

 • testControl II do statycznych i dynamicznych maszyn wytrzymałościowych i zrywarek
 • Control Cube do systemów zmęczeniowych jedno- lub wieloosiowych

Więcej informacji >

 

Używana maszyna wytrzymałościowa (zrywarka) Zwick Roell

Używane wyposażenie badawcze

Tu znajdziesz naszą obecną ofertę maszyn wytrzymałościowych, zrywarek, pełzarek i urządzeń z drugiej ręki oraz użyteczne informacje na temat naszego rynku wtórnego.

Więcej informacji >

X