Badania wytrzymałości materiałów często wymagają stosowania komór temperaturowych, gdyż właściwości tworzyw zmieniają się pod wpływem temperatury. Temperatury badawcze są uzależnione od ewentualnego zakresu zastosowań lub od specyficznych właściwości materiału. Te nowe komory temperaturowe “made by Zwick” imponują poprzez optymalne dopasowanie wszelkich komponentów systemu, zapewniając niezawodne wyniki badań połączone z szybką i prostą obsługą.

Doskonałe dopasowanie komór temperaturowych z ekstensometrami firmy Zwick oznacza, że niezawodne wyniki badań są gwarantowane, niezależnie od tego czy wykorzystywany jest model optyczny, czy dotykowy. Wszystkie czynniki, takie jak wibracje i smużenia spowodowane konwekcją są zminimalizowane, a opcjonalny moduł oświetleniowy LED umożliwia również optyczny pomiar zmiany szerokości. Wymagania norm takich jak ISO 527-1, czy ASTM D638 są komfortowo spełnione. W celu uniknięcia wpływu na wyniki dla delikatnych próbek takich jak folie, prędkość wentylatora może być wygodnie regulowana podczas sekwencji badawczej z poziomu oprogramowania testXpert II.

Wszystkie funkcje systemowe cechuje wygodna, intuicyjna obsługa poprzez oprogramowanie badawcze testXpert II; panel sterujący interaktywnie dopasowuje się do sekwencji badawczej i zapewnia bezpośrednią informację zwrotną. Wszystkie dane mogą być dokumentowane i identyfikowalne z serią badawczą. Dodatkowo, komora temperaturowa adaptuje się do Twojej aplikacji; na przykład podczas zmiany z testu rozciągania na zginanie odpowiednie parametry sterujące dla danego oprzyrządowania mogą być łatwo przywołane. Szybkie osiągnięcie dokładnej temperatury testowej jest dzięki temu gwarantowane, nawet przy znacznie zróżnicowanych aplikacjach badawczych.

Nowe cechy obejmują skrócone czasy badań połączone z niskimi kosztami eksploatacji oraz możliwością rozbudowy w razie potrzeby. Te obejmują kondycjonowanie próbek w magazynku lub szybką zmianę próbek bez znacznej zmiany temperatury, osiąganą przez mały otwór w drzwiach, podczas gdy próbki mogą być precyzyjnie wyosiowane i szybko podane przy użyciu specjalnych szczypiec.

Więcej informacji >

X