Informacje prawne

Dostawca

Zwick Roell Polska Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Muchoborska 18
54-424 Wrocław

tel. +48 42 662 10 40
www.zwickroell.pl
biuro@zwick.pl

Dyrektor Generalny

Grzegorz Daniłko

Rejestracja i główne miejsce prowadzenia działalności

Zwick Roell Polska Sp. z o.o. Sp. K. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000498853. Główne miejsce prowadzenia działalności organizacji ma miejsce we Wrocławiu, Polska.

Należycie upoważnieni przedstawiciele

Zwick Roell Polska Sp. z o.o. Sp. K. jest reprezentowana przez swojego należycie upoważnionego dyrektora generalnego, p. Grzegorza Daniłko, ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław.

Numer identyfikacji podatkowej VAT

Numer identyfikacji podatkowej VAT przypisanej do spółki Zwick Roell Polska Sp. z o.o. Sp. K. jest określony jako: 8943051630.

Forma organizacyjna i odpowiedzialność prawna

Osobiście odpowiedzialnym partnerem Zwick Roell Polska Sp. z o.o. Sp. K. jest spółka Zwick Roell Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490800.

Dział redakcyjny

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 Abs. 2 RStV:
Grzegorz Daniłko

Webmaster

Michal Kotulski

Zastrzeżenie praw

Nieustannie staramy się przedstawiać informacje w formie, które są interesujące dla naszych odwiedzających. Należy pamiętać, że firma Zwick musi chronić swoją własność intelektualną, w tym patenty, znaki handlowe i prawa autorskie. W związku z tym niniejsza witryna internetowa nie udziela licencji na własność intelektualną firmy Zwick lub własność intelektualną stron trzecich. Kontakt do naszej firmy oraz naszych produktów znajdą Państwo na górze strony lub w zakładce Kontakt.

Prawa autorskie

© 2017 Zwick GmbH&Co. KG, Ulm, Deutschland; Zwick Roell Polska Sp. z o.o. Sp. K., Polska, wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty, obrazy, grafiki, pliki dźwiękowe, pliki wideo oraz ich rozmieszczenie na stronie podlegają prawom autorskim oraz innym prawom chroniącym własność intelektualną. Obiekty te nie mogą być kopiowane do użytku komercyjnego lub dystrybucji oraz nie mogą być modyfikowane lub ponownie publikowane na innych stronach. Produkty lub nazwy firm oprócz znaków handlowych Zwick Roell AG są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

Ograniczenie odpowiedzialności

Niniejsza informacja jest udostępniona przez firmę Zwick Roell Polska Sp. z o.o. Sp. K. jak jest i bez jakiegokolwiek rodzaju gwarancji.  Chociaż staramy się możliwie najlepiej, mogą się pojawić błędy lub nieścisłości. W żadnym wypadku firma Zwick nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej osoby za jakiekolwiek specjalne, niebezpośrednie lub wtórne szkody związane z tą informacją. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych odnośników. Zawartość powiązanych stron stanowi wyłączną odpowiedzialność ich operatorów. Bezpieczeństwo danych: Wszystkie dane klientów uzyskane z formularzy kontaktowych są konwertowane w standardową wiadomość e-mail i jako takie są traktowane. Dane nie są zapisywane na naszym serwerze internetowym.

Znaki firmowe

Produkty lub nazwy firm oprócz znaków handlowych Zwick Roell AG są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

Brak gwarancji

Niniejsza informacja jest udostępniona przez firmę Zwick Roell Polska Sp. z o.o. Sp. K. jak jest i bez jakiegokolwiek rodzaju gwarancji.  Chociaż staramy się możliwie najlepiej, mogą się pojawić błędy lub nieścisłości. W żadnym wypadku firma Zwick nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej osoby za jakiekolwiek specjalne, niebezpośrednie lub wtórne szkody związane z tą informacją.

X